Friday, November 07, 2008

Schoolzwemkampioenschappen / Championship Grade School Swimming

Afgelopen woensdag waren de Schoolzwemkampioenschappen in het nationaal zwemcentrum de Tongelreep. Dit jaar deed de school van Joram voor het eerst mee. Joram deed mee in de estafetteploeg voor de onderbouw (groepen 3 en 4). Voor de wedstrijddag werden zij op de woensdagmiddagen getraind door Astrid van den Hoogenband (Ja, de moeder van Pieter). Er waren scholen bij die al jaren meededen en waar in de teams ook kinderen zaten die op wedstrijdzwemmen zaten. Dat had het estafetteteam van Joram allemaal niet. Wel waren er zes heel gemotiveerde kinderen. Dat moest maar genoeg wezen om in dat prachtige zwembad een hele leuke middag te krijgen. Joram was zenuwachtig en de Rescuespray was allang uitgewerkt toen ze moesten zwemmen. Loek moest als eerste zwemmen want die had bij de training laten zien dat hij heel snel afgeleid was (De trainers zeiden dat ie aan het vogeltjes kijken was) en Joram moest als laatste omdat ie had laten zien dat hij de snelste was (En dat zeg ik niet als bevooroordeelde moeder..........) Loek moest dus als eerste en wat hij ook deed: Geen vogeltjes kijken: Hij liet iedereen versteld staan en ging als de brandweer. Toen Joram het water in moest lag het team op de vijfde plaats, wat op zich al een geweldige prestatie was. Ook Joram deed iedereen versteld staan en haalde gewoon drie kinderen in. Dat betekende dat het estafetteteam de tweede plaats had gehaald. En wat waren ze trots! (en de papa's en mama's ook) Ze gingen naar huis met een medaille en Joram mocht de beker meenemen om hem de volgende dag in de klas te zetten. De volgende middag gingen de zwemmers met hun medailles en beker de klassen rond. Een van eerste dingen die Joram en Loek zeiden toen ze in de kleedkamer waren: Volgend jaar doen we weer mee!
Last wednesday the Championships Grade School Swimming were finally there. They were held in the national swimming centre 'De Tongelreep'. It was the first time ver that Joram's school attended the championships. Joram participated in the relay race for grade 2 and 3. Before the big day there were trained and coached bij Astrid van den Hoogendband (Pieters mom) There were schools that had been participating for years and they even had children in their teams who were swimming in teams and competitions. Jorams relay race team did not have one of those swimmers. They just had six very motivated swimmers. That should be enough to give them a great afternoon in a great swimming pool. Joram was very nervous and the Rescue spray I used on him was not effective anymore. Loek had to start first because they said that during practise he was watching the bords (looking around) and Joram had to start last because he showed he was the fastest swimmer of them all (And it's not just a biased mother talking.............) So Loek started first and made everybody's chin drop: He went like the wond! No bird watching there! When Joram dove in the water the team was in fifth place (which was a great achievement to begin with) and he also made all those people's chin drop: He pased three children and they ended in second place! They were so proud (and so were the moms and dads) They went home with a medal and Joram was allowed to bring the trophy so that he could bring it to school the next day. The next days afternoon they went around the classes and showed off their medals and the trophy. One of the first things Joram and Loek said when they were in the dressing room: We are going to do it again next year!

No comments:

Post a Comment