Sunday, October 25, 2009

Very simple layout / Erg simpele layout

Sometimes scrappers have the tendency to make more out of a layout than we should. Sometimes we seem to forget that scrapping is all about having fun and not so much about getting published, win a price or add as much stuff on our pages as we can (and then still have sooooo much stuff left, LOL) I was making this layout the other day and kept wondering what extra it needed. I could not seem to figure it out and left it the way it was, very very simple. My BFF Marjan saw it and said it was perfect. Okay, that was all I needed to post it here anyways..............


The story about why Jinte is our little ladybug. Somehow my DH Richard came up with that and when we had the nurse in our house when Jinte was born Joram drew a little drawing on all our bedroom doors together with our names so the nurse knew where to go and on Jinte's door he drew a ladybug. So she became our ladybug.

The ladybug is made very simple from three circles (a white one a little bigger, and a red and black one) and then the red and black circle were cut in pieces to form the head and the wings. The dots are made with the circle punch and the little thingies on it's head (What are those things called?????) were made with the Quickutz (a part cut of of one of the dies from the accent die-set) I adhered them all together using foam tape to create a bit more depth. I think it would also be cute on a card.


Cardstock: Bazzill
Pen: Signo Uniball white
Misc: Quickutz, date stamp


Soms hebben scrappers de neiding om alles mooier te willen maken dan het is en dan vergeten we dat het bij scrappen alleen maar gaat om of je het zelf leuk vindt en niet of je in een blad wordt geplaatst, prijzen wint of zelfs zoveel mogelijk spullen op een pagina stopt (en dan nog eindeloos veel over hebben, hahaha) I was van de week bezig met deze layout en kon niet bedacht krijgen wat er verder nog op moest. Toen zag mijn beste vriendin Marjan hem en zei dat ie geweldig was. Dat is natuurlijk reden genoeg om het hier te plaatsen..........


En dan nog het verhaal waarom Jinte onze 'ladybug' (lieveheersbeestje) is. Mijn lieve man Richard heeft dat bedacht en toen de kraamverzorgster in huis was heeft Joram voor iedere slaapkamer bordjes gemaakt met daarop onze namen en een tekening zodat de kraamverzorgster wist in welke kamer ze moest zijn. Joram had bij Jinte ook een lieveheersbeestje getekend. Zo is Jinte dus onze 'ladybug' geworden'.

Het lieveheersbeestje is heel simpel gemaakt van drie cirkels (een beetje grotere witte en een rode en zwarte) De rode en zwarte heb ik vervolgens in stukken gesneden om het hoofd en de vleugels te vormen. De stippen zijn gemaakt met de cirkelpons en de sprietjes aan zijn hoofd (hoe heten die dingen????) zijn gemaakt met de Quickutz (ik heb een stuk afgeknipt van een van de dies van de accent die-set) Ook erg leuk om zo een lieveheersbesstje te gebruiken op een kaart.

Cardstock: Bazzill
Stickers: American Crafts, Making Memories
Overig: Quickutz, datumstempel

No comments:

Post a Comment