Tuesday, June 03, 2008

De Duivel en de Engel / The devil and the angel

Ooit heb ik dit overgeschreven van Marjan. Ik zou niet weten wie het geschreven heeft, maar ere wie ere toekomt!De Duivel en de Engel


Er waren eens een duivel en een engeltje
Hij klein en pittig, een beetje negatief
en zij mooi en licht, eerlijk en lief
Ze deden een wedstrijd


Zonder mij, zei het duiveltje
kun jij niet bestaan
We horen bij elkaar, wij moeten samengaan
Een eenheid zoals yin en yang
die vloeien in elkaar over
in elkaars belang
Kijk maar naar zon en maan, kijk naar dag en nacht
Dat zijn wij, zei hij fluisterend zacht
Wij zijn elkaars gelijken


En het engeltje, slim, knikte
Maar wist beter

Want engel had al genoeg van het leven geleerd
Het positieve straalt zoveel sterker
dan het negatieve
dat altijd naar binnen is gekeerd
Dus rustig liep ze hem tegemoet
met de overwinning in zicht
en wist:
Een schaduw wint het nooit van het licht.I copied this once from Marjan. I do not know who wrote, but the credits go to him or her.


Once there were an duivel and an angel
Hij small and vicious, a little negative
En she beautifully lighted, honest and sweet
They played a game

Without me, said the devil
You can not subsist
We belong together, we have to go together
Unity, like Yin and Yang
They flow in each other
in each others interest
Look at the sun and the moon, look at day and night
That is what we are, he said whispering
We are equal

En the angel, smart as she was, nodded
But knew better

Because the angel had already learned enough from life
The positive is so much stronger
than the negative
that is always turned to the inside
So slowly she walked up to him
victory in sight
and she knew
A shadow is never going to win from the light

No comments:

Post a Comment