Thursday, January 31, 2008

Filmavondje?????

Een paar keer per jaar hebben we met een aantal moeders uit Joram zijn klas een filmavondje. Deze keer was het idee ontstaan om iets creatiefs te doen in plaats van een film te kijken. Alleen........niemand behalve Nicolle en ikzelf wisten ervan. Marjan kwam als mijn lieftallige assistente helpen.Uiteindelijk hebben we een geweldig leuke avond gehad waarna iedereen met een geweldig eindresultaat naar huis ging. Iedereen had een aftelkalender gemaakt waarin een foto van hun kind kon worden gestopt. Deze kan worden neergezet en dan kunnen de kinderen zien hoeveel nachtjes ze nog moeten slapen voordat ze jarig zijn. Iedereen had een andere papierlijn en daardoor waren er vier geheel verschillende kalenders gemaakt. En eigenlijk was ook iedereen wel heel erg handig. Er zijn geen vingers afgesneden, geen papier verspild en geen verf omgevallen.
Op de foto zie je de dames met het eindresultaat: Van links naar rechts: AB te E, CM te E, Nicolle en EC te E. Als de overige dames toestemming hebben gegeven om op deze blog te worden gezet worden de misdadige namen en zwarte balken verwijderd.
moeder 1: deze lijm doet het niet
moeder 2: komt vanzelf, moet eerst even zakken
Marjan: De dop zit nog op de lijm
moeder 1: mijn mes is volgens mij harstikke bot
(krijgt een nieuw mesje)
moeder 2: die van mij snijdt ook niet goed
(krijgt ook een nieuw mesje)
moeder 1: Wat een verschil, hij snijdt nu veel beter
moeder 2: Ik merk er niets van
Ik: je houdt het mes op zijn kop
A couple of times a year we watch movies with some moms from Jorams class. This time we came up with the idea of doing something creative. Just......nobody knew except for Nicolle and myself. Marjan cane to be my lovely assistant. At the end everybody had a great night and they all went home with an awesome homemade item. They all made a countdown calendar in which they could stick a pic of their child. With it the child can see how many night they have to sleep before its their birthday. They all used a different line of patterend paper so the final results were all different. Everybody seemed to be pretty handy, no fingers were cut, no paper was wasted and no paint fell over. On the picture you see the ladies with the final result. From left to right: Mrs. B, Mrs. M, Nicolle and Mrs. C. When the other three ladies give permission to be published here, their criminal names and black blocks will be removed
Mother 1: This glue does't work
Mother 2: Just wait, it has to sink
Marjan: The lid is still on
Mother 1: My knife is dull
(gets a new blade)
Mother 2: My knife is dull too
(also gets a new blade)
Mother 1: This really makes a difference
Mother 2: I don't notice any difference
Me: You are holding the knife upside down

No comments:

Post a Comment