Thursday, January 24, 2008

Nationaal voorleesontbijt

Gisteren was er het Nationaal Voorleesontbijt op Jorams school. Ik denk dat iedereen die kinderen op de basisschool heeft wel weet hoe het werkt. Kinderen mogen in hun pyama naar school, ontbijten daar en er wordt voorgelezen. Superleuk. Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier!
Zo worden kleintjes grote lezers.

Yesterday was the National Reading Breakfast at Jorams school. Everybody who has little ones in school here knows what i am talking about. Children can go in their PJ's to school and have breakfast there, while stories have been read to them. It is so much fun. It is started to encourage reading for children who can't read themselves yet. Reading for children is important. It stimulates their fantasy, developes their felling for language and increases their knowledge of words. But mosto f all: It is a lot of fun. That is how small ones become big readers!

No comments:

Post a Comment